آشنایی مختصری با CMC

CMC(کربوکسی متیل سلولز) یک پلیمر طبیعی می باشد که با اضافه کردن کلرواستات به سلولز بدست می آید.گروه کربوکسیل در این پلیمر،باعث تولید بار آنیونیک  میشود.درجه جایگزینی (DS) در این پلیمر می تواند از 1تا 3 متغیر باشد و میزان جایگزینی به این بستگی دارد که چه مقدار از گروه های هیدروکسیل در مونومر گلوکز با کلرواستات واکنش دهند.(مونومر گلوکز واحد سازنده پلیمر سلولز می باشد).

    *تصویر از اسناد  TAPPIاقتباس شده است.

CMC به یک عامل کاتیونیک در پایانه تر ماشین کاغذ نیاز دارد تا بتواند در کنار الیاف ، که بار آنیونیک دارند ،خود را نگه دارد. در اغلب کارخانه های کاغذ سازی دنیا مرسوم است که CMCرا همراه با PAE       (که بار کاتیونیک دارد) استفاده کنند.

شرح فرایند بسیار ساده است:PAE ،نقاطی با بار کاتیونیک روی الیاف ایجاد میکند و CMC روی این نقاط می نشیند و به این طریق خود را در کنار الیاف نگه می دارد.در حالیکه CMC بار الکتریکی الیاف را بالانس میکند، PAE بیشتری اجازه می یابد که خود را بر روی بستر سلولزی نگه دارد.در واقع همکاری بین CMCو PAE ،طبق اصطلاحی که جدیدا در کشورمان باب شده است یک همکاری برد- برد خواهد بود:CMC   نمی تواند به شکل موثری روی الیاف بنشیند وخود را در شبکه سلولزی نگه دارد لذا به یک عامل با بار مثبت نیاز دارد،

PAE که بار مثبت دارد روی الیاف که بار منفی دارند می نشیند و نقاطی با بارمثبت در شبکه سلولزی ایجاد می کند که CMC روی همین نقاط می نشیند و با بالانس کردن بار الکتریکی مجموعه به سمت بار منفی ،فضایی به وجود می آید که مولکولهای PAE بیشتری اجازه می یابند در شبکه سلولزی خود را نگه دارند.

این وضعیت در تولید دستمال سفره ،پوشک بچه و نواربهداشتی بسیار حایز اهمیت است ،زیرا از آنجایی که این محصولات در محیط های مرطوب مصرف میشوند ،نیاز دارند که به بهترین شکل مایعات را جذب کنند ولی تحت اثر نفوذ مایعات، از هم پاشیده نشوند.

در مقوا و کاغذ کارتن ،نشاسته کاتیونی می تواند جایگزین PAE شده و وضعیت بالا را بوجود آورد تا این محصولات نیز در برابر رطوبت ،هنگامی که در محیط های مرطوب قرار میگیرند ،استحکام خود را نگه دارند .بهترین وضعیت برای مقوا و کاغذ کارتن،استفاده مهندسی شده PAE ، نشاسته کاتیونی و CMC در کنار هم خواهند بود.

CMC بدلیل قیمت پایین خود از جذابیت خاصی برای کاغذسازان آمریکایی و اروپایی برخوردار است.CMC مانند نشاسته مستعد فساد بیولوژیکی و رشد باکتری می باشد. علاوه بر این ،CMC میزان ASH کاغذ را افزایش می دهد.این دو عامل از معایب CMCبوده که با مصرف مهندسی شده این ماده در کارخانجات ،می توان به راحتی و بدون هزینه از این معایب اجتناب کرد با آنها را کاهش داد.

 

                                                                                                                                                                                                                             با آرزوی موفقیت برای همه

                                                                                                                                                                                                                                                هادی طرفی

 

دفتر مرکزی: تهران ، ( خیابان شهید بهشتی ) عباس آباد ، مابین بخارست و وزرا ، روبروی بانک سینا ، پالک 442 

تلفن : 88482137 -021

تلفکس: 88481894 -021

Email: info@tarakimya.com